Obszary praktyki
Prawo spadkowe
Prawo spadkowe
Mamy świadomość, że aktywność gospodarcza to wartość budowana nierzadko przez wiele lat. Chcemy by ta wartość mogła być przez naszych klientów bezpiecznie przekazana kolejnym pokoleniom. Stąd zagadnienia szeroko pojętego prawa sukcesji także są przedmiotem naszego doradztwa.

W ramach praktyki prawa spadkowego:
  • budujemy wśród Klientów poczucie konieczności planowania spadkowego a także weryfikujemy już przyjęte rozwiązania w tym zakresie,
  • dokonujemy analizy struktury przedsiębiorstwa w korelacji do struktury rodziny, wskazujemy ryzyka i możliwie najbezpieczniejsze rozwiązania,
  • reprezentujemy Klientów we wszelkich postępowaniach spadkowych, w tym również w zakresie podatku od spadków i darowizn.

Zobacz inne obszary naszej praktyki