Obszary praktyki
Spory sądowe
Spory sądowe
W obszarze naszych zainteresowań i doświadczenia ważne miejsce zajmują spory sądowe. Choć paradoksalnie doskonale wiemy, że spór sądowy, zwłaszcza miedzy przedsiębiorcami, nie stanowi jednoznacznej korzyści dla którejkolwiek ze stron.

Towarzyszymy naszym Klientom na każdym etapie konfliktu. Jesteśmy czujni, by prawidłowo ocenić ryzyko sporu. Gdy spór już wystąpi, kreujemy szczegółową strategię jego prowadzenia.

Jesteśmy pełnomocnikami naszych Klientów przed sądami powszechnymi i administracyjnymi, organami administracji publicznej, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz Trybunałem Konstytucyjnym aż do etapu wykonania zapadłych rozstrzygnięć.

Zobacz inne obszary naszej praktyki